Traveur.se


Ett projekt om mobila community-tjänster, lek, och sport


Om projektet

I projektet utvecklas en mobil communitytjänst för ungdomsintresset Parkour, en gatubaserad sportliknande verksamhet.

Projektet har två huvudsyften. Dels vill vi utveckla en helt ny form av mobil communitytjänst, med fokus på användning på plats här och nu. En sådan tjänst utnyttjar de tekniker som moderna mobiltelefoner ger möjlighet till, som till exempel GPS- positionering, fotografering och filminspelning. Dels vill vi utforska möjligheten att utnyttja en sportliknande, men idag smal verksamhet, till att designa nya former av sport, som tillåter flera former av deltagande. Den här delen av projektet bygger på att vi utnyttjar avancerade möjligheter till att överlagra, eller ´tagga´, den fysiska omgivningen med virtuell information, så kallad ’augmented reality’.

Projektet har tre förväntade huvudeffekter: Ny kunskap kommer skapas kring mobila communitytjänster, ett konkret exempel på ett mobilt community kommer att produceras, och en teknisk plattform som kan användas i framtida produktioner och forskningsarbeten kommer att utvecklas. Parkour-tjänsten fyller också ett stort behov och kommer troligen att drivas vidare på kommersiell och/eller ideell bas efter projektets slut.


Filip In The Air

Jumping

Tweets från airwipp

Vänta medans tweetsen laddas!

Om du inte kan vänta, kolla här istället!I projektet medverkar:
Aw Logo
AirWipp

Svenskt Parkour/Freerunning team med fem medlemmar. Jobbar nationellt och internationellt med uppvisningar/shower, reklamfilm/foto och workshops sedan 2007. www.air-wipp.com

Ml Logo
Mobile Life

Mobile Life på Interaktiva Institutet forskar om mobila tjänster och ny teknik, med ett fokus på sociala och lekfulla tjänster. Centret är ett samarbete mellan Stockholms Universitet, Interaktiva Institutet, SICS, och ett stort antal företagspartners. www.mobilelifecentre.org/

Sm7 Logo
Street Media 7 AB

Street Media 7 är en interaktiv strategi- och produktionsbyrå. Verksamheten bedrivs med ett särskilt fokus på att realisera den stora potential som idag finns för företag och varumärken i det mobila mediet. www.streetmedia7.com/